De negende van ...

Betsie Peeters - EINDE ACTIE

Doelbedrag

€ 500,00

Opgehaald

€ 235,00

Giftgevers

7

Betsie Peeters - EINDE ACTIE

Beste horenden, Mijn familie van moeders kant lijdt sinds decennia onder slecht horen, tot totale doofheid optreedt. Ook komt daar nog bij dat er ernstige evenwichtsstoornissen optreden. Gelukkig ben ik een van de weinige neven en nichten die niet erfelijk is belast. Ik blijf horen, en ik weet wat een luxer dat betekend. Omdat ik heb ervaren bij mijn moeder zaliger en mijn beide broers en verdere familie, wat dat teweeg brengt, vooral op sociaal gebied. Gelukkig werd ettelijke jaren geleden opgestart met de werkgroep DFNA9. Zij kwam er achter dat er een enkele duizenden mensen rond het grensgebied Tilburg - Turnhout belast zijn met deze DFNA9. Wetenschappers, neus keel en oorspecialisten en onderzoekers, gingen aan het werk en komen meer en meer te weten over deze erfelijkheid. Ze zoeken ijverig naar mogelijke oplossingen. Om meer te weten over de achtergrond van DFNA9, ga naar hun website. Normaal zou nu zondag in Tilburg weer de 10 miles doorgaan waar de organisatie DFNA9 ook aan meedoet en zo al enkele jaren een mooie som bij elkaar bracht, wat erg nodig is voor verder onderzoek. Wegens corona gaat de 10 miles niet door en daarom wil ik ook, zoals al enkele anderen zijn gestart, een verzoek doen aan jou om een kleine bijdrage te doen. Ik zal daarvoor volgende week in de Ardennen 10 miles gaan wandelen. Zorg goed voor je gehoor, het is een geweldige rijkdom! Betsie
Wil je eenmalig of maandelijks doneren?

GEEF MET IDEAL

Kies een bedrag
Laat dit veld leeg als je anoniem wilt doneren

Giftgevers

  • Ann V€ 15,00
  • François€ 28,00
  • de allerliefste nicht€ 19,00
  • Wouter€ 20,00
  • JefC€ 25,00
  • Voor onze allerliefste nicht€ 99,00
  • Arthur € 29,00