Stichting De negende van is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)